Servis 58 s.r.o.: Účetní a daňové poradenství

Činnost účetních poradců

certifikát

Účetnictví společenství vlastníků

Vybírat jménem a na účet Společenství příspěvky a zálohy související se správou, provozem a údržbou společných částí domu a pozemků, a to příspěvky či zálohy na:

Daňové poradenství

Přehled našich služeb